Succesvolle ondernemingen: op weg naar de snelle winstmachine?

Inleiding 1. Groei 2. Groei door fusie 3. Bezuiniging op personeel en inkoop 4. Inzet grote alomvattende beheerssystemen 5. Versnelling van vernieuwing

Verandermanagement: l’art pour l’art?

Tegenvallende resultaten Theorie Twee remedies Conclusie Stellingen Literatuur Tegenvallende resultaten Het uitgebreide veld van management van verandering, management of change, innovatiemanagement en

Fusies en overnamen: te vuur en te zwaard?

de veroveraar moet oppassen de spirit van het veroverde volk niet te knakken Inleiding Het voortraject Problemen na het tot stand komen

Management, structuur en cultuur

Jaap Polling: Over het gebruik van organisatietheorieen, proefschrift, Wageningen Universiteit, 1999 Proefschrift Vragen, kritiek en waardering proefschrift Op 22 september jongstleden promoveerde

The management consultant: process consultant or expert?

This is the English summary of Lisa van de Bunt's dissertation 'De organisatieadviseur: begeleider of expert?', Rijksuniversiteit Leiden, 1978. Summary A cautious

Detrimental co-operation; a rationale for better appraisement of clients’ needs

Introduction Common problem-solving in these cases Problem-situation Finding a solution Finding a solution (2) Postscript Findings Introduction Successful partnerships are based on

Fusies en daarna

Troefkaarten Bizarre oplossing? Riskant schaakspel De laatste tijd zien we een ongekende activiteit op het gebied van fusies en overnames. Geen wonder

Gezelschapspel tussen hoge heren uitgevers

Interview over het afspringen van de fusie tussen WoltersKluwer en Elsevier Woensdagochtend 11 maart 1998 was ik uitgenodigd bij de uitzending van

Fusie Vendex-KBB

Interview met Lisa van de Bunt over de fusie Vendex-KBB op KRO TV ontbijtnieuws dd 10 januari 1998 Dinsdagochtend was ik uitgenodigd

Gastvrijheid in Organisaties

Nieuwe systemen leiden tot rampen, tenzij Onlangs was er op de Vrije Universiteit een gastcollege van Claudio Ciborra*, hoogleraar aan het prestigieuze