Copyright

Door van onze website gebruik te maken, stemt u in met deze voorwaarden. Indien u hier niet mee akkoord gaat, wordt u vriendelijk verzocht om onze website niet te gebruiken. Wij behouden ons het recht voor deze voorwaarden te allen tijde, zonder voorafgaande aankondiging, aan te passen.

Eigendom en reproductie van het materiaal op onze website

VDBCONSULTING bezit alle copyright, trademark, intellectuele en andere eigendomsrechten voortkomend uit de informatie van deze site. De inhoud van deze website mag, geheel of gedeeltelijk, op welke manier dan ook, niet worden gekopieerd, gereproduceerd, uitgegeven, geupload, gepost, overgedragen of gedistribueerd voor elk ander doel dan het bekijken van deze website zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van vdbconsulting. Er wordt geen directe of impliciete licentie afgegeven voor het gebruik van de informatie van deze website. Ieder niet-geautoriseerd gebruik of elke niet-geautoriseerde reproductie van de inhoud van deze site is dan ook strikt verboden. Als het materiaal wordt aangepast of op een andere manier gebruikt, worden het auteursrecht, het persoonlijkheidsrecht en de andere rechten van VDBCONSULTING geschonden. Deze overtredingen zijn strafbaar.

Eigendom van inzendingen

Alle inzendingen aan onze website worden het eigendom van VDBCONSULTING. Wij mogen deze inzendingen zonder vergoeding, op elke manier en in elk medium, voor altijd en wereldwijd gebruiken. Dit betekent dat alle mogelijke reacties en suggesties op onze website gebruikt kunnen worden voor publicatie in bijvoorbeeld boeken, tijdschriften, websites of nieuwsbrieven. Indien wij van een inzending gebruik zullen maken, verplichten wij ons al het mogelijke te doen om de inzender ervan op de hoogte te stellen. In principe worden gebruikte inzendingen altijd geanonimiseerd. Indien van dit principe wordt afgeweken, zullen wij alle mogelijke moeite doen om dit met de oorspronkelijke inzender te overleggen. Indien u niet wenst dat uw inzending eigendom wordt van VDBCONSULTING, verzoeken wij u vriendelijk niets in te zenden.

Betrouwbaarheid van de informatie

De informatie op deze internetsite is verzameld en ontwikkeld door VDBCONSULTING. Hierbij is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De site geeft algemene informatie en dient niet als advies of anderszins te worden beschouwd. Aan de informatie kunnen door derden geen rechten worden ontleend. Noch VDBCONSULTING, noch één van de aan het bureau verbonden medewerkers aanvaarden aansprakelijkheid met betrekking tot informatie van deze site, van sites waaraan wordt gerefereerd of van sites die met hyperlinks aan deze site zijn verbonden. Bovendien is de gepresenteerde informatie in incidentele gevallen afhankelijk van veranderingen die niet vooraf worden aangekondigd.

Hyperlinks en informatie van ‘externe’ websites

De informatie van websites waaraan wordt gerefereerd of van sites die met hyperlinks aan deze website zijn verbonden (‘externe websites’) is niet onderzocht noch geanalyseerd door VDBCONSULTING. Er wordt geen garantie gegeven omtrent de juistheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de informatie van deze externe sites, en wij dragen hiervoor geen verantwoordelijkheid. Wij hebben ook geen invloed op de wijze waarop deze externe sites omgaan met persoonlijke gegevens en/of veiligheidskwesties. Daarom raden wij u ten zeerste aan om, voordat u er gebruik van maakt, zelf na te gaan wat het beleid van deze websites is op dit gebied.