Over ons – Bureau

Ons bureau is in 1982 opgericht in Bloemendaal door Lisa van de Bunt. Lisa van de Bunt heeft veel ervaring als organisatieadviseur. Zo is hij één van de oprichters van de Holland Consulting Group in Amsterdam.

Ten tijde van zijn benoeming tot hoogleraar Bedrijfskunde aan de TU Twente (1987) is hij zich gaan richten op de ontwikkeling van zijn eigen adviesbureau. Aanvankelijk via een liaison met Twynstra Gudde Management Consultants in Amersfoort. Midden jaren negentig volgde zijn benoeming tot hoogleraar Management en Organisatie aan de VU in Amsterdam en groeide VDB Consulting verder uit. Inmiddels kent VDB Consulting een vast team van adviseurs en een aantal freelance medewerkers.

Sinds de oprichting heeft de focus van ons bureau zich verbreed van bedrijfskundig organisatieonderzoek en -advies tot communicatieadvies en verandermanagement (w.o. coaching en mediation). Zo helpen wij organisaties hun richting te bepalen en dit daadwerkelijk te realiseren. Specialismen zijn onder meer ondersteuning van ondernemingsraden, fusiebegeleiding, en op gedegen bedrijfskundig onderzoek gebaseerde advisering, zie ook Adviesgebieden.

Logo VDB Consulting
Onze huisstijl is een detail van het schilderij ‘Meertje van Caprera’ van Simon de Heer uit 1935. De Heer is een schilder in de stijl van De Haagsche School. Dit schilderij toont een landschap nabij Het Kopje in Bloemendaal, niet ver van waar ons bureau oorspronkelijk is opgericht.

Het schilderij is het belangrijkste beeldmerk van onze huisstijl. De ontwerper (Cox, Den Haag) heeft getracht onze benadering van het adviesvak in de huisstijl tot uitdrukking te brengen. Zo hebben bijvoorbeeld onze visitekaartjes een verschillend kleurbeeld voor elke medewerker, wat het belang van het individu benadrukt. Als de kaartjes echter in lagen over elkaar heen worden gelegd, ontstaat het schilderij zoals het oorspronkelijk is bedoeld. Verschillende eenheden vervolmaken dus het geheel.

Verder reflecteert de keuze voor een klassiek schilderij in onze huisstijl de opvatting van het organisatie-adviesvak die wij voorstaan. Wij zijn niet gericht op ‘snel winstbejag’, maar willen op maat gesneden bijdragen leveren. Het resultaat en de toegevoegde waarde van de organisaties die wij ondersteunen staan hierbij voorop. Daarbij is het nadrukkelijk onze doelstelling om opdrachtgevers daadwerkelijk verder te helpen. Om dit te kunnen bereiken is het van essentieel belang dat onze medewerkers over vaardigheden als talent, creativiteit en doorzettingsvermogen beschikken. Net als Simon de Heer, toen hij in 1935 het Meertje van Caprera schilderde.