Privacy statement

Door van onze website gebruik te maken, stemt u in met deze voorwaarden. Indien u hier niet mee akkoord gaat, wordt u vriendelijk verzocht om onze website niet te gebruiken. Wij behouden ons het recht voor deze voorwaarden te allen tijde, zonder voorafgaande aankondiging, aan te passen.

Uw persoonlijke gegevens: onze privacy belofte

vdbconsulting vindt de bescherming van persoonlijke gegevens online erg belangrijk. Verhoogde bescherming van persoonlijke privacy op het internet beschermt gebruikers, draagt bij aan de vergroting van het vertrouwen en daarmee aan het gebruik en de acceptatie van online activiteiten. Daarom stellen wij u graag op de hoogte van ons gebruik van uw persoonlijke gegevens.

Als u persoonlijke gegevens aan ons verstrekt, zullen wij uw gegevens zonder uw toestemming onder geen beding ter beschikking stellen aan derden. Wij gebruiken de gegevens voor zaken als correspondentie en het verspreiden van een nieuwsbrief voor abonnees. Omdat we het zeer op prijs stellen dat u vertrouwen in ons stelt, zullen we er alles aan doen om uw persoonlijke informatie zo goed mogelijk beschermen. In het volgende overzicht kunt u in detail zien op welke wijze wij omgaan met uw persoonlijke gegevens:

  • Als u via e-mail op onze website reageert, worden uw adres en de gegevens die u eventueel aanvullend verstrekt gebruikt om op uw reactie in te gaan. Wij garanderen dat we uw gegevens onder geen enkel beding aan derden zullen doorgeven, anders dan beschreven in Eigendom van inzendingen als dit van toepassing is. Na afhandeling worden uw gegevens vernietigd.
  • Indien u bent geabonneerd op onze nieuwsbrief Site-by-Side ontvangt u periodiek informatie over wijzigingen en aanvullingen van onze website en nieuws over ons bureau. U ontvangt het bericht altijd als Blind Carbon Copy (BCC), zodat geen enkele andere abonnee uw adres onder ogen krijgt of op de hoogte is van uw lidmaatschap. Voor het lidmaatschap van Site-by-Side wordt uw e-mail adres geregistreerd in de database van vdbconsulting. Deze database wordt alleen gebruikt voor dit doel en niet gebruikt voor promotionele doeleinden. In elke nieuwsbrief wordt aangegeven op welke wijze het lidmaatschap kan worden beëindigd. Na beëindiging van het lidmaatschap worden uw gegevens uit de database verwijderd.
  • Statistische analyses van geaggregeerde gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. De informatie is generiek en niet persoonlijk herleidbaar. Deze informatie wordt alleen intern gebruikt om de inhoud, navigatie en vormgeving van onze website te verbeteren. We maken derhalve geen gebruik van tracking software om online gedragspatronen te volgen.

Eigendom van inzendingen

Alle inzendingen aan onze website worden het eigendom van vdbconsulting. Wij mogen deze inzendingen zonder vergoeding, op elke manier en in elk medium, voor altijd en wereldwijd gebruiken. Dit betekent dat alle mogelijke reacties en suggesties op onze website gebruikt kunnen worden voor publicatie in bijvoorbeeld boeken, tijdschriften, websites of nieuwsbrieven. Indien wij van een inzending gebruik zullen maken, verplichten wij ons al het mogelijke te doen om de inzender ervan op de hoogte te stellen. In principe worden gebruikte inzendingen altijd geanonimiseerd. Indien van dit principe wordt afgeweken, zullen wij alle mogelijke moeite doen om dit met de oorspronkelijke inzender te overleggen. Indien u niet wenst dat uw inzending eigendom wordt van vdbconsulting, verzoeken wij u vriendelijk niets in te zenden.