Bureaunaam

Uitleg over de bureaunaam VDB Consulting

De officiële naam van ons bureau is Adviesbureau Dr. P.A.E. van de Bunt bv. Sinds de benoeming van Lisa van de Bunt tot hoogleraar wordt ook de onderscheidende afkorting prof. in de bureaunaam gevoerd. Deze ingewikkelde naamgeving is juridisch noodzakelijk, omdat geen verwarring mag ontstaan met het bureau Van de Bunt, Adviseurs voor Organisatie en Beleid uit Amsterdam. Dit laatste bureau is in 1933 opgericht door de vader van Lisa van de Bunt. Van de Bunt is één van de eerste Nederlandse adviesbureaus in de geschiedenis, maar de familie Van de Bunt heeft er inmiddels geen bemoeienis meer mee.

Op historische gronden zijn wij genoodzaakt de volledige titulatuur in onze huidige, ingewikkelde naam te handhaven. In de praktijk hanteren we inmiddels vooral VDB Consulting als bureaunaam.

De naam van ons bureau is een afkorting van de achternaam van Lisa van de Bunt. Deze onderscheidende benaming is gekozen, om geen verwarring te laten ontstaan met het bureau Van de Bunt, Adviseurs uit Amsterdam. Dit laatste bureau is in 1933 mede opgericht door de vader van Lisa van de Bunt.

Van de Bunt is één van de eerste Nederlandse adviesbureaus in de geschiedenis, maar de familie Van de Bunt heeft er na het uittreden van de heer H. van de Bunt als vennoot geen belangen of functies in. Historische banden zijn er zeker, te meer omdat bureau Van de Bunt in 2013 haar tachtigjarig bestaan heeft gevierd.