Management van verandering en de rol van de organisatieadviseur

Belemmeringen Organisatieverandering en het individu Literatuur Belemmeringen Wat betreft belemmeringen bij het invoeren van veranderingen in organisaties wijs ik in de eerste