Fusies en overnamen: te vuur en te zwaard?

de veroveraar moet oppassen de spirit van het veroverde volk niet te knakken Inleiding Het voortraject Problemen na het tot stand komen