Troefkaarten
Bizarre oplossing?
Riskant schaakspel

De laatste tijd zien we een ongekende activiteit op het gebied van fusies en overnames. Geen wonder want de meeste bedrijven zitten bijzonder ruim bij kas, dus overnameprijzen die tot voor kort als onhaalbaar werden beschouwd worden nu grif betaald.
Felle gevechten die onlangs op dit terrein hebben gewoed zijn: in België de Generale Bank, die na het overnamebod door Fortis opnieuw benaderd werd met een hoger bod door ABN AMRO bank; en in Engeland een circa 10 maanden durend gevecht van BMW en Volkswagen over de overname van Rolls Royce.

Troefkaarten

Net als bij Fortis versus ABN AMRO bleef het tot het laatste moment de vraag wie Rolls Royce in de wacht zou slepen. BMW had namelijk wel het laagste bod uitgebracht, maar had twee krachtige troefkaarten:
BMW levert topklasse motoren, transmissies, remsystemen en nog een aantal hightech voorzieningen voor de nieuwe serie Rolls Royce automobielen en dreigde de levering van deze componenten stop te zetten als Volkswagen de nieuwe eigenaar van Rolls Royce zou worden
BMW heeft nauwe samenwerking met de Rolls Royce vliegtuigmotorenfabriek, die volstrekt gescheiden is van RR automobielen, maar die de rechten op de merknaam Rolls Royce heeft. Deze fabriek heeft nooit onder stoelen of banken gestoken voorkeur te hebben voor BMW als overnamekandidaat voor de RR automobielproducent.

Op 5 juni jongstleden was het zover en besloot de aandeelhoudersvergadering van de firma Vickers, die eigenaar was van de autofabrikant Rolls Royce, dat op het hoogste bod, van Volkswagen, zou worden ingegaan. Ondanks bovengenoemde sterke troeven.
Insiders voorspelden al dat het voor Volkswagen ‘a hell of a job’ zou worden om de BMW-componenten op korte termijn door VW- of andere op de vrije markt verkrijgbare topklasse componenten te vervangen. VWs technologisch zeer gedreven topman Piëch zei hierop steeds dat dat geen enkel probleem zou zijn. Hij had 12 cilindermotoren op de plank liggen en zou met de uit de boedel van dezelfde firma Vickers overgenomen motorenfabriek Cosworth Rolls Royce op niveau kunnen blijven voortbewegen.

Bizarre oplossing?

De ontknoping van dit duistere schaakspel heeft plaatsgevonden op 29 juli jongstleden toen op een eensgezinde persconferentie de bestuursvoorzitters van VW, BMW en Rolls Royce acte de présence gaven en verklaarden dat BMW de rechten op de naam Rolls Royce koopt. Vervolgens verleent ze hierop tot het jaar 2002 licentie aan Volkswagen. Daarna gaan BMW met Rolls Royce en Volkswagen met het aan Rolls Royce gelieerde merk Bentley gescheiden wegen. NRC Handelsblad van 29 juli spreekt van een bizarre oplossing.

Twee verklaringen zijn te geven voor deze opmerkelijke ontwikkelingen. In de eerste plaats zien we heel vaak bij overnamegevechten, dat betrokkenen geen zee te hoog gaat: eventuele problemen worden soepel weggewuifd. Het enige wat telt is dat de prooi binnengehaald kan worden. Werd op 5 juni allerwegen Volkswagen als de overwinnaar gezien op 29 juli is iedereen het erover eens dat Volkswagen de uiteindelijke verliezer lijkt te zijn.
Let wel: lijkt te zijn, want de tweede verklaring is, dat er fusiegesprekken tussen VW en BMW plaatsvinden en dat de overeenkomst over Rolls Royce als een voorfase moet worden gezien.

Riskant schaakspel

Intussen stapt de topman van “prooi” Rolls Royce op, hij vindt dat beloften over de continuiteit van de fabriek zijn geschonden. Ook de topman van de Generale Bank is kort na de definitieve overname door Fortis opgestapt. Dit soort overnamegevechten blijken voor de top van het betreffende bedrijf bijzonder riskant te zijn. Als je je al te zeer affilieert met één overnemende partij wordt je verdacht voor de andere en is er geen plaats meer voor je als deze laatste partij wint.

Conclusie: overnames en fusies kunnen een riskant schaakspel voor de ondernemerstop worden.

Kennisbank onderwerpen: Fusie