Strijd om de macht bij overname

De VW Porsche casus. Beide verliezers? Net waren de gemoederen in Duitsland wat bekoeld na de soap rond Opel, was er in

Fusies en overnamen: te vuur en te zwaard?

de veroveraar moet oppassen de spirit van het veroverde volk niet te knakken Inleiding Het voortraject Problemen na het tot stand komen

Detrimental co-operation; a rationale for better appraisement of clients’ needs

Introduction Common problem-solving in these cases Problem-situation Finding a solution Finding a solution (2) Postscript Findings Introduction Successful partnerships are based on

Fusies en daarna

Troefkaarten Bizarre oplossing? Riskant schaakspel De laatste tijd zien we een ongekende activiteit op het gebied van fusies en overnames. Geen wonder

Fusie Vendex-KBB

Interview met Lisa van de Bunt over de fusie Vendex-KBB op KRO TV ontbijtnieuws dd 10 januari 1998 Dinsdagochtend was ik uitgenodigd